Årsmøte Vestbyen Fotball 2021

Innkalling til årsmøte Vestbyen Idrettslag Fotballavdeling 2021

Styret i Vestbyen Fotball innkaller medlemmene til årsmøte.

Tid: Torsdag 11.03.2021 kl. 18.00

Sted: Vestbyen klubbhus, storsalen (evt digitalt på Teams

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle styrets beretning med komiterapporter 2020
  5. Behandle regnskap for 2020
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Behandle kontingent og treningsavgifter for 2021
  8. Vedta budsjett for 2021
  9. Valg av styre
  10. Valg av valgkomite

 

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig til vestbyen@vestbyen.no innen 25.02.2021. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på nettsiden vår én uke før årsmøtet. Det vil også informeres om møtet blir digitalt via Teams.

Vi minner om følgende:
Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. En må ha fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned og ikke skyldig klubben kontingent.

PÅ GRUNN AV KORONAPANDEMIEN, MÅ VI HA EN OVERSIKT OVER ALLE SOM KOMMER PÅ ÅRSMØTET. DERFOR MÅ ALLE SOM SKAL DELTA PÅ ÅRSMØTET, VÆRE PÅMELDT INNEN PÅMELDINGSFRIST 25.02.21. PÅMELDING SKJER VIA MAIL TIL VESTBYEN@VESTBYEN.NO.

 

Styret

Vestbyen Fotball

09.02.2021 14:11