MINISERIEN

Miniserien er kampavviklingsserien for de fire yngste aldersgruppene i klubben fra G/J 6 år - G/J 9 år og arrangeres i samarbeid med de andre klubbene på vestsida av byen: Astor, Byåsen, National og Sverresborg. Byneset og Trolla har hatt med lag, men er ikke med som arrangørklubb.

Miniserien består av 5 kampdager på våren, og 5 kampdager på høsten med søndag som fast kampdag, hvorav hver klubb arrangerer kamper for et av årskullene hver runde, med Byåsen som arrangerer kamper for alle lagene i alle kullene siste runde vår og høst.

Hjemmelaget er ansvarlig for praktisk gjennomføring av kampene på tildelt kampdag.
Under vår lagsveiledere finner dere et supert forslag til oppsett på gjennomføring: OPPGAVEFORDELING MINISERIEN

Hvert lag må melde på antall lag innen den absolutte fristen til miniserieansvarlig hos Vestbyen:
Frist for påmelding Vår: 15. mars
Frist for endringer Høst: 15. juni

For mer info om miniserien og alle nødvendige detaljer for den praktiske gjennomføringen:
Nettsiden til Miniserien: https://miniserientrondheimvest.cups.nu/
Miniserien på Facebook: https://www.facebook.com/MiniserienTrondheimvest/

------