Hvorfor bli sponsor

i Vestbyen Fotball?

 
Ved å sponse Vestbyen Fotball støtter dere et sunt og godt idrettstilbud for barn og ungdom i lokalmiljøet. Vi utgjør en viktig samfunnsoppgave i nærmiljøet og trenger midler for å skape et så godt tilbud som mulig.

Vi viser frem alle våre sponsorer med stolthet, og alle medlemmer i klubben blir godt informert om våre sponsorer. Medlemmene vil gjerne framsnakke våre sponsorer.  I tillegg er dere med å støtte tre av FNs  bærekraftsmål. 

Vestbyen Fotball har en helhetlig og langsiktig plan med følgende mål:

- Flest mulig og lengst mulig. Vi skal være en breddeklubb for alle.

- Vi skal skal være et trygt og godt tilholdssted for barn og unge i nærmiljøet.

- Vi er en inkluderende klubb og vi skal være et sted der alle skal få muligheter.

- Vi skal etterleve fotballens verdigrunnlag; "Trygghet + mestring = trivsel og utvikling"

Høsten 2015 vedtok FN 17 mål for bærekraftig utvikling. I Vestbyen Fotball er vi spesielt opptatt av følgende FNs bærekraftsmål:

o   Nummer 3. God helse og livskvalitet: Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

o   Nummer 5.  Likestilling mellom kjønnene; Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

o   Nummer 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn: Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

 

Det er mange måter å støtte oss på som sponsor. Det kan være alt fra et enkelt reklameskilt på banen, til et større samarbeid med mer profilering, Alle bidrag nytter, og kommer våre medlemmer til gode! 

 

Har du lyst til å støtte et bærekraftig og viktig samfunnsoppdrag? Ta kontakt for en prat!


Daglig Leder: Markus Fjærli Hjetland, 90712557 / vestbyen@vestbyen.no

Styremedlem: Børge Nilsen, 91672175 / borgenilsen(@)me.com