TILDELING AV DOMMERE TIL KAMPER


Det er Trøndelag fotballkrets som legger rammene for dommertildelingen gjennom hvilke årskull de rekrutterer til dommere og hvor stor deltakelsen vil være på disse kursene. I skrivende stund er praksisen slik at kretsen fordeler alle 9-er og 11-erkamper i de seriespill Vestbyen deltar i. For 7-erkampene har klubben ansvaret. Det samme gjelder for miniseriespillet som er organisert utenom kretsen.

HJEMMEKAMPER 9-ER og 11-ER
- Tildeles av kretsen. (Våre rutiner rundt håndtering av kamprapport og dommerregning)

MINISERIEN
- Tildeles av dommeransvarlig
- Grovfordeling før vårsesongen og før høstsesongen slik at alle dommerne får mulighet for å dømme alle årsklasser
- Detaljfordeling den siste uka før kampdag
- Her brukes første års klubbdommer

HJEMMEKAMPER 7-ER
- Tildeles av dommeransvarlig.
- Fordeling for hele vårsesongen ved sesongstart
- Fordeling for hele høstsesongen ved sesongstart
- Her brukes klubbdommere med mer enn ett års praksis og bare unntaksvis til de dommerne som dømmer første år etter teorikvelden.

For oppgjør og dommerregningsskjema, les her: Satser, betaling og oppgjør

For de kamper der klubben tildeler dommer (miniserie og 7er) ønsker vi å gi flest mulig av dommerne muligheter til å få muligheten til å dømme så mye de kan etter et likhetsprinsipp. Det viser seg at det kan komme noe i veien for at man kan dømme det man er satt opp til. Ved forfall fra oppsatt kamp/miniserie skal *alltid* dommeransvarlig varsles. Dommeren kan selv skaffe erstatter ved å bytte kamp med en annen eller be dommeransvarlig finne erstatter. Dersom dommeransvarlig finner erstatter mister opprinnelig oppsatt dommer den kampen.

Kontaktinformasjon til dommerne ligger på DOMMEROVERSIKT

Det er også en dommergruppe i Spond, hvor alle dommere i klubben og lagledere på alle lag skal være medlem.