KLUBBROLLER

Enhver klubb er tjent med at det er klare retningslinjer og føringer på oppgaver som skal utføres. I Vestbyen ønsker vi å ha klare rollebeskrivelser slik at arbeidet som gjøres i klubben har et langsiktig perspektiv og at det er lett å videreføre oppgavene dersom nye personer trer inn i rollene. Ryddighet rundt driften og klubbens aktiviteter gjør alt vi gjør mer oversiktlig for alle involverte. 

Alle klubbens roller blir kontinuerlig evaluert og oppdatert slik at vi videreutvikler arbeidet som gjøres i klubben. Per 2018 har klubben følgende viktige roller:

  • Dommeransvarlig
  • FIKS-ansvarlig
  • Integrerings- og Fair Play-ansvarlig
  • Kvalitetsklubbansvarlig
  • Rekrutteringsansvarlig
  • Trenerveileder

Klubben tenker at det trenger ikke å begrenses til disse rollene, og dersom man ser behovet for flere roller rundt klubben, så vil man ta tak i dette. Rollene velges ved generalforsamling for et eller to år av gangen.