Årsmøte i Vestbyen Fotball holdes 11.mars kl.18:00

Møte holdes i storsalen på klubbhuset. Kun påmeldte kan møte grunnet smittevernsregler. Påmeldingen er nå lukket. 

Årsberetning Vestbyen Fotball 2020

    

Velkommen til Vestbyen Fotballs hjemmesider!

Vestbyen Fotball er en breddeklubb med lag fra 6 år og opp til senior. Vi hører til på Hammersborg på Nedre Byåsen og har hjemmebane på Hammersborg Kunstgress.

Vårt ønske er å være en inkluderende klubb der alle skal føle seg velkommen, og dette er en av grunnverdiene våre som vi jobber med konstant!

Med stort engasjement ønsker vi å bringe fotballglede til folket i vårt nærområde!

For nyheter og oppdateringer - Følg oss på Facebook: VESTBYEN FOTBALL

Årsmøte Vestbyen Fotball 2021

 Innkalling til årsmøte Vestbyen Idrettslag Fotballavdeling 2021

Styret i Vestbyen Fotball innkaller medlemmene til årsmøte.
Tid: Torsdag 11.03.2021 kl. 18.00
Sted: Vestbyen klubbhus, storsalen (evt digitalt på Teams)

Saksliste:

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen
  4. Behandle styrets beretning med komiterapporter 2020
  5. Behandle regnskap for 2020
  6. Behandle innkomne forslag og saker
  7. Behandle kontingent og treningsavgifter for 2021
  8. Vedta budsjett for 2021
  9. Valg av styre
  10. Valg av valgkomite

Saker til årsmøtet må meldes skriftlig til vestbyen@vestbyen.no innen 25.02.2021. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter blir gjort tilgjengelig på nettsiden vår én uke før årsmøtet. Det vil også informeres om møtet blir digitalt via Teams.

Vi minner om følgende:
Årsmøtet er vedtaksfør med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. En må ha fylt 15 år, ha vært medlem minst 1 måned og ikke skyldig klubben kontingent.

PÅ GRUNN AV KORONAPANDEMIEN, MÅ VI HA EN OVERSIKT OVER ALLE SOM KOMMER PÅ ÅRSMØTET. DERFOR MÅ ALLE SOM SKAL DELTA PÅ ÅRSMØTET, VÆRE PÅMELDT INNEN PÅMELDINGSFRIST 25.02.21. PÅMELDING SKJER VIA MAIL TIL VESTBYEN@VESTBYEN.NO.

Styret
Vestbyen Fotball