BANEPLAN      SPORTSPLAN       BLI MEDLEM


NYHETER

ÅRSMØTE - VESTBYEN IL

Skrevet: 13.03.2023

Vestbyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte i idrettslaget.

Årsmøtet avholdes 27.mars kl.18:00 på klubbrommet i Vestbyhuset.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 20.mars til: lars.kvendbo@ou.trondheim.kommune.no. 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vestbyen IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vestbyen IL. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Vestbyen Idrettslag lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder i Vestbyen IL Lars Kvendbø kontaktes: lars.kvendbo@ou.trondheim.kommune.no. 

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret i Vestbyen IL


 

ÅRSMØTE - VESTBYEN IL FOTBALL

Skrevet: 21.02.2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Vestbyen Idrettslag Fotballavdeling.

Årsmøtet avholdes 21.mars kl.18:00 i storsalen på Vestbyhuset.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 7.mars til vestbyen@vestbyen.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: https://www.vestbyenfotball.no/hjem/dokumenter

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Vestbyen IL Fotball i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Vestbyen IL Fotball. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Vestbyen Idrettslag Fotballavdelings lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan daglig leder Markus Fjærli Hjetland kontaktes på 90712557/dagligleder@vestbyen.no.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen

Styret i Vestbyen Fotball

-