KLUBBENS ORGANISERING

Vestbyen IL Fotball har eget organisasjonsnummer, 983958346, og drives som en selvstendig enhet. Samtidig er vi en avdeling i Vestbyen idrettslag, og en del av styret til hovedlaget. 

Øvrige avdelinger i Vestbyen Idrettslag er: svømming og ski. 

Vestbyen IL Fotball er, som del av Vestbyen Idrettslag, underlagt hovedlagets vedtekter og årsmøte. Vestbyen IL Fotball har egne vedtekter og avholder sitt eget årsmøte årlig, hvor godkjenning av regnskap for siste år, budsjett for kommende år og valg av styre er faste punkter på møteagendaen.

Klubbens øverste organ er årsmøtet, som godkjenner regnskap og budsjett og velger medlemmer til styret. Klubbstyret konstituerer seg selv i første ordinære møte etter årsmøtet.

Vestbyen fotball organiserer fotballaktiviteter for barn og unge i alderen 6 – 19 år, og har i tillegg et senior dame- og herrelag i ordinært divisjonsspill under Trøndelag fotballkrets. Klubbens hovedorganisering er dermed i en barneavdeling (6-12 år) og en ungdomsavdeling (13-19 år).

Styrets ulike funksjoner som skal besettes ved valg på årsmøtet:

  • Styreleder
  • Kasserer
  • Sekretær
  • Sportslig leder barnefotball
  • Sportslig leder ungdomgsfotball
  • Rekrutteringsansvarlig/oppstartsansvarlig
  • Baneansvarlig
  • Integrerings- og Fair Play ansvarlig

 

Andre viktige funksjoner i Vestbyen fotball:
Treneransvarlig 
Dommeransvarlig 
FIKS-ansvarlig 

LAGENES ORGANISERING

Alle lag i Vestbyen fotball er organisert og drevet etter dugnads- og frivillighetsprinsipper. Dette vil si at det er spillerne selv og foreldrene/foresatte som i utgangspunktet driver aktiviteten i og med laget. 

Laget skal lage og følge et årshjul som definerer når vi har sesongoppstart, -avslutning, foreldremøter og andre faste gjøremål (Vestbydagen f eks). Hvert lag skal ha egne lagsregler som spillerne selv er med på å bestemme. 

Alle lag må fylle disse funksjonene:
- Trener med ansvar for det sportslige
- Lagleder/oppmann med ansvar for det organisatoriske, inkludert Kampvertrollen
- Økonomiansvarlig med ansvar for lagets økonomi
- Dugnadsansvarlig med ansvar for frivilligheten utenom det sportslige  
- Kampvert med spesielt ansvar for lagets hjemmekamper

Spesielt om kampvertrollen:
Kampverten er klubbens "ansikt utad" i møtet med andre klubber som kommer på besøk til Vestbyen. I forbindelse med hjemmekamper skal besøkende lag og dommere gis et hyggelig møte med klubben vår, og dette betyr at garderobe skal være tilgjengelig og ryddet, banen skal være klargjort med oppsatte mål som er i orden, matchballer skal være klare til kamp og kampverten har et hovedansvar for å bistå spesielt unge dommere med å gjøre kampgjennomføringen til en god opplevelse for alle som er til stede. Kampverten skal sette seg inn i Fair Play-regelverket til NFF, og sørge for at dette gjennomføres - med Fair play-hilsen før og etter kamp, og at kampene foregår i en tone som gjør fotballen morsom for alle og dermed at besøkende lag kan glede seg til neste gang de skal spille mot Vestbyen.