VEDTEKTER FOR VESTBYEN FOTBALL


Vestbyen fotball har egne vedtekter og disse er tilgjengelige for alle medlemmene her.

Klubbens vedtekter vedtas på årsmøtet og er den overordnede arbeidsinstruksen for klubbens styre.