LAGLEDELSE

Her finner dere en veiledning til å drive et lag, med blant annet lagsroller, info om lagskasse, dugnader, hjemmekamper og mer.
Dette er tenkt som en ressurs for lagene og skal være et levende verktøy i utvikling.
Vi har brukt egne erfaringer fra lagsdrift, men vet det er mye verdifull erfaring rundt om i klubben, og tar derfor gjerne imot tips og innspill fra dere.

---------

LAGSVEILEDER BARNEFOTBALLEN

LAGSVEILEDER UNGDOMSFOTBALLEN

Om kampvertens rolle: Kampvert

Retningslinjer for lagskonto

Mal til regnskap - lagskonto 

---------

KLUBBENS INKLUDERINGSRUTINER:
Inkluderingsrutiner

---------

NYTTIGE LINKER:

Norges Fotballforbund: NFF - Mye nyttig info og bra verktøy både fra Forbund og Krets

Overganger: Samtykkeskjema ved overganger (gjelder også alle spillere uten norsk statsborgerskap ihht FIFA-reglement)
Om overganger: Overganger NFF

I tilfelle skader: Melde Fotballskade

Omberamming av kamp: Omberamming av kamp
Regler for omberamming av kamp: Regler og satser for omberamming av kamp

Klubbkolleksjon hos NorContact: Klubbkolleksjon

Foreldrevettreglere fra NFF: Foreldrevettregler

Trenerforeningen.no: Trenerforeningen

Oversikt over Cuper og Turneringer fra NFF: Cuper og turneringer

Fairplaykontrakt med spillerne: Fairplaykontrakt

Idrettsfrukt fra Bama: Idrettsfrukt
Bama refunderer 60% av utgiftene ved kjøp av frukt fra Bama

---------