SATSER, BETALING OG OPPGJØR


SATSER

Vestbyen betaler dommere i henhold til retningslinjer fra Trøndelag fotballkrets: DOMMERSATSER NFF
Dommere som fordeles av kretsen følger kretsens retningslinjer for dommerhonorar og refusjon av reisekostnader/diett.

Ellers honoreres dommere tildelt av klubben slik:
- Miniserie 7 og 8 år: 50 kr per kamp (Miniseriens satser)
- Miniserie 9 og 10 år: 75 kr per kamp (Miniseriens satser)
- 7-er 11 og 12 år: 200 (anbefalt sats barnefotball)
- 7-er ungdomsfotball: 400 (kretsens sats)

BETALING

* Dommere til miniserie dekkes gjennom vipps/kontant av laget (ingen bilagsplikt)
* 7-er dekkes av klubben. Lagleder/kampvert fyller ut Skjema for dommerrefusjon klubb sammen med dommeren og sender til kasserer@vestbyen.no for utbetaling/refusjon. Lagleder/kampvert kan forskuttere kontant og få refusjon fra klubben mot bilag.
* Dommere fordelt av kretsen fyller ut refusjonsskjema som sendes som pdf kasserer@vestbyen.no for utbetaling.
TIPS! Last ned en scannerapp til telefonen, så kan dette gjøres enkelt og greit så raskt som mulig.

OPPGJØR KRETSDOMMERE

Se våre rutiner vedr dommerrening til kretsdommer her: RUTINER FOR OPPGJØR + RAPPORTERING - KRETSDOMMERE

Kretsen har bedt om at dommergodtgjørelse skal sendes dommerne gjennom bank og at det bør unngås at dommerne får oppgjøret som kontanter.

Kretsdommere skal selv sende inn dommerrefusjonsskjema som pdf til kasserer@vestbyen.no.
Merk at all info må være tydelig slik at kasserer kan lese det som står.
TIPS! Last ned en scannerapp til telefonen, så kan dette gjøres enkelt og greit så raskt som mulig.

Noen dommere vil foretrekke å få kontant oppgjør, et ønske som bør etterkommes om mulig.
Om dommeren ønsker kontant oppgjør forskutteres det av lagleder og lagleder får da refundert fra klubben.
Krav om dommerhonorar sendes da pdf-fil og sendes på mail til kasserer@vestbyen.no

Det blir ikke utbetalt dommerhonorar eller annen refusjon uten bilag! Bilag som kommer inn etter årets slutt vil ikke bli refundert!