SATSER, BETALING OG OPPGJØR


SATSER

Vestbyen betaler dommere i henhold til retningslinjer fra Trøndelag fotballkrets: DOMMERSATSER NFF
Dommere som fordeles av kretsen følger kretsens retningslinjer for dommerhonorar og refusjon av reisekostnader/diett.

Ellers honoreres dommere tildelt av klubben slik:
- Miniserie 7 og 8 år: 50 kr per kamp (Miniseriens satser)
- Miniserie 9 og 10 år: 75 kr per kamp (Miniseriens satser)
- 7-er 11 og 12 år: 200 (anbefalt sats barnefotball)
- 7-er ungdomsfotball: 400 (kretsens sats)

BETALING

* Dommere til miniserie dekkes gjennom vipps/kontant av laget (ingen bilagsplikt)
* 7-er dekkes av klubben. Lagleder/kampvert fyller ut Skjema for dommerrefusjon klubb sammen med dommeren og sender til kasserer@vestbyen.no for utbetaling/refusjon. Lagleder/kampvert kan forskuttere kontant og få refusjon fra klubben mot bilag.
* Dommere fordelt av kretsen sender inn elektronisk dommerregning i FIKS (betales av klubben) 

Det blir ikke utbetalt dommerhonorar eller annen refusjon uten bilag! Bilag som kommer inn etter årets slutt vil ikke bli refundert!