SPORTSLIG LEDELSE

Sportslig leder: 
Navn: Patrick Lyngmo
Mail: patrickdl24@hotmail.com
Mobil: 41129599

Sportslig utvalg: 

Patrick Lyngmo
Hanna Helgtun Krogh
Martinus Røvik
David Stevens
Martine Hustad
Markus Fjærli Hjetland

Trenerveileder: 
Julian Borgersen


-> TILBAKE TIL OVERSIKT