KVALITETSKLUBB

Vestbyen ble tatt opp i NFFs prosjekt Kvalitetsklubb våren 2014 som en av de 15 første klubbene i Trøndelag, og i 2015 sertifisert som kvalitetsklubb. Gjennom kvalitetsklubbprosjektet har vi i Vestbyen satt opp et rammeverk for hvordan vi ønsker at klubben skal drives. Det skal være en langsiktighet, gjennomsiktighet og kontinuitet i arbeidet vi gjør slik at vi alle har en felles forståelse av hvordan vi ønsker å ha det hos oss. 

Det skal være enkelt for alle som er involvert i klubben å vite hva de har å forholde seg til, og hvem de skal henvende seg til for å få svar. Klubben skal i liten grad være personavhengig, og i større grad tuftet på roller med spesifikke oppgaver slik at arbeidet videreføres og utvikles etterhvert som tiden går. Kvalitetsklubb skal også sikre at klubbens drift og arbeid er gjennomsiktlig og tilgjengelig for alle klubbens medlemmer slik at Vestbyen Fotball er inkluderende, utviklende og involverende som er den røde tråden til klubben.

KLUBBHÅNDBOK

Hensikten med klubbhåndboka er å gi overordnede rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet. Gjennom klubbhåndboka vil det være enklere å lede i klubbhverdagen, og den vil være et oppslagsverk ved behov. Klubbhåndboka vil gjøre det enklere å vite hva man skal forholde seg til, slik at man kan unngå diskusjoner om hvordan ting skal gjøres. Det vil også være enklere å rekruttere frivillige som skal ta over oppgaver for andre, når man vet hva man skal gjøre.

Klubbhåndboka er ett av de viktige dokumentene som skal ligge i bunnen av alle klubbenes drift, og den oppfyller alle de formelle kravene som er satt gjennom Kvalitetsklubb-prosjektet fra NFF. Klubbhåndboka for Vestbyen Fotball er utarbeidet av en egen prosjektgruppe utpekt av styret i Vestbyen fotball og alle de underliggende dokumentene det vises til er vedtatt i styret i klubben. Den foreliggende klubbhåndboka er ment å være et utgangspunkt for den videre klubbdriften vår, og den skal kontinuerlig revideres og oppdateres i tråd med den praksis som til enhver tid er gjeldende. Det er styret i Vestbyen fotball som får ansvaret for revisjon og implementering av klubbhåndboka, og som med det skal være den drivende kraften i jobben med å gjøre klubbhåndboka til et levende og praktisk verktøy for alle som har tilknytning til Vestbyen fotball.

INNHOLD KLUBBHÅNDBOK: