OVERGANGSANSVARLIG

Kontaktinfo Inkluderings-ansvarlig: Klikk her

Stillingsbeskrivelse

Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i NFFs «Overgangsreglement». Overgangsansvarlig er klubbens kontaktperson når det gjelder overganger til eller fra klubben.

 

Arbeidsoppgaver

  • Opprette og godkjenne overgangsforespørsler vedrørende spillere i FIKS
  • Avstemme med kasserer om avgivende spiller har uoppgjorte forpliktelser til klubben.
  • Avstemme med kasserer medlemskap og registrering av nye spillere inn til klubben.

 

Videreutvikling av rollen

Overgangsansvarlig skal dokumentere skriftlig, og lagre for videre bruk, det arbeidet som blir gjort slik at når rollen overtas av en annen person så skal vedkommende kunne tre rett inn i rollen og fortsette det arbeidet som allerede er gjennomført.