VESTBYEN ER EN INKLUDERINGSKLUBB

Vestbyen Fotball søker inkluderingsmidler via Idrettsrådets ordning "Inkludering i idrettslag i Trondheim". Disse midlene skal gåt til støtte for de med lav betalingsevne ved å dekke deler av treningsavgift, utstyr og cuper der det er behov.


ÅRSHJUL
Januar
Lagledere sender en oversikt over spillere på laget som har behov for støtte til inkluderingsansvarlig.
- Oversikten skal vise behovet for støtte ifm treningsurstyr, cuper og evt redusert/fritak fra treningsavgift.  
- Inkluderingsansvarlig setter opp et budsjett på behov for treningsutstyr, cuper og fritak for disse spillerne.
- Inkluderingsansvarlig søker Idrettsrådet om støtte til dette, og fordeler tildelte midler.

Vi anbefaler også klubbens interne bruktmarked på Facebook: Vestbyen fotballs interne bruktmarked

*

- Det er ønskelig at foreldre involveres og får mulighet til å delta både med tilstedeværelse og dugnadsinnsats.
- Forsøk å kartlegge hvordan familiene ønsker å kontaktes, og sørg for at invitasjoner o.l. kommer frem.


Cuper/Samlinger/Arrangementer
Prøv å legge arrangementer på et nivå som gjør det mulig å delta for alle.
- Fordel avgift på litt rimelige cuper. Ved å legge på 20kr til alle kan dette ofte dekke inn for de som ikke har mulighet.
- Større utgifter som reisecuper o.l.; Søk støtte hos inkluderingsansvarlig i klubben

Fadderordning
Det er veldig bra om lagene får til å lage en fadderordning i laget for de spillerne der det er behov for litt ekstra oppfølging, for eksempel mtp kjøring, kontakt med foreldre o.l.

NY SPILLER PÅ LAGET
med behov for støtte

Vi har oversatt vår BLI MED-brosjyre til mange språk: BLI MED

Etter spillerne har vært med på prøvetreninger er det viktig at de meldes inn i klubben for at forsikringer skal være gyldige.

Nye medlemmer meldes inn via skjema i Spond: BLI MEDLEM
Om det er behov for støtte til treningsavgift så meldes dette samtidig til inkluderingsansvarlig som sørger for at dette regsitreres i klubben.

NB!
Alle spillere som ikke har norsk statsborgerskap må registreres med overgangsskjema og kopi av pass/oppholdstillatelse før de kommer opp i ungdomsfotballen (ihht FIFA-reglement)
Overgangsskjema må fylles inn uavhengig av om vedkommende har spilt fotball før eller ikke, og skjemaet ligger her under NYTTIGE LINKER.