FIKS-ANSVARLIG

Kontaktinfo FIKS-ansvarlig: Klikk her

Rollebeskrivelse

Det er klubbens FIKS-ansvarlig sitt ansvar å påse at klubbens ledelse, trenere og lagledere til enhver tid er kjent med alle påkrevde FIKS-oppgaver. FIKS-ansvarlig har det overordnete ansvaret for alt som har med FIKS å gjøre i Vestbyen Fotball.

Arbeidsoppgaver

  • FIKS-ansvarlig har ansvaret for å påse at klubben til enhver tid har personer i klubben med nødvendige tilganger til FIKS. Vedkommende skal påse at klubben har 2 personer med rollen klubbadministrator. Dersom det trengs å utnevne nye klubbadministratorer, bestilles det hos Fotballkretsens FIKS-ansvarlig. Det er naturlig at FIKS-ansvarlig også er klubbadmin. Det kan være naturlig å fordele disse to klubbadmin mellom den som har ansvar for lagspåmelding og den som har ansvaret for spillerregistrering.
  • FIKS-ansvarlig skal sørge for at personer med tilgang til FIKS innehar kompetansen som kreves for å utføre oppgavene.

Handover

  • Avtroppende FIKS-ansvarlig overfører ansvaret til påtroppende ved å varsle kretskontoret og ved å gi påtroppende nødvendig innføring i brukeradministrasjon og bruk av FIKS.

Lagspåmelding

Ved lagspåmelding vil kretsen sende ut informasjon om hvordan dette vil skje, vanligvis slik:

  1. De enkelte lagene melder inn hvor mange lag de ønsker å melde på, og i hvilke divisjoner. I tillegg må lagene melde inn en kontaktperson og en trener for hvert lag. Det er ingenting i veien for at det er samme person.
  2. Dersom kontaktperson/trener ikke finnes i FIKS fra før må personalia (fødselsdato, bostedsadresse, telefon og epost innhentes før registreringen kan fullføres.
  3. FIKS-ansvarlig registrerer inn påmeldingen med kontaktpersoner i FIKS.
  4. FIKS-ansvarlig godkjenner påmeldingen i FIKS.

Videreutvikling av rollen

FIKS-ansvarlig skal dokumentere skriftlig, og lagre for videre bruk, det arbeidet som blir gjort slik at når rollen overtas av en annen person så skal vedkommende kunne tre rett inn i rollen og fortsette det arbeidet som allerede er gjennomført.