CUPER OG TURNERINGER


TURNERINGER I INN- OG UTLAND FRA NFF

Oversikt over Cuper og Turneringer fra NFF: Cuper og turneringer
 

MÅL MED DELTAGELSE

Overordnet målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.

 

VALG AV TURNERING

Ved valg av turnering bør klubben vurdere en del ulike faktorer. Det er viktig at klubben planlegger i god tid, slik at det passer inn i familienes (ferie-)planer. Spillere, ledere og foresatte/foreldre bør involveres i prosessen med valg av turnering. Samtidig bør det avklares hvorvidt laget ønsker å dra på en stor turnering eller om det passer bedre med en liten.

For de yngste lagene vil det naturlig nok være avgjørende om foresatte/foreldre kan være med, og da er det viktig å ta disse med på råd.

Én stor turnering kan planlegges som et høydepunkt i sesongen. I mange klubber blir ofte denne ene turneringen lagt til sommerferien, da det kan være lettere å få med seg voksne.

Lokale turneringer kan være noe klubbene deltar på for å gi et tilbud til laget i nærområdet. Det bør ikke være noe i veien for å delta på flere turneringer i lokalmiljøet eller innenfor kretsen.

INNHOLD

Når klubben skal vurdere hvilken turnering laget skal delta på, bør det tas hensyn til hva arrangøren har å tilby når det gjelder:

  • bane- og garderobeforhold
  • antall kamper som laget får spille - totalt antall lag i turneringen
  • dommerkvaliteten
  • campingmuligheter
  • lagledermøter/informasjon
  • aktiviteter utenom det sportslige
  • kostnad i forhold til tilbud

Ut fra dette må en gjøre en vurdering av hvilken turnering som gir det beste sportslige og sosiale tilbudet.

 

 

PROGRESJON

Klubben må være bevisst i forhold til valg av turneringer ut fra alderstrinnet laget befinner seg på. Dette er viktig for å sikre at spillerne vil sitte igjen med positive fotballopplevelser.

Klubben bør derfor lage noen «interne retningslinjer» om hvor de enkelte årsklassene skal kunne delta. Avstanden fra «hjemmemiljøet» til turneringen bør øke i takt med alderen. På denne måten sikrer man en progresjon i turneringstilbudet.

For å ivareta disse anbefalingene, bør klubbene påse at NFFs tilrådinger følges, spesielt når det gjelder klassene 12 år og yngre:

Miniklassene   10 år og yngre
For spillere 10 år og yngre, så bør disse i hovedsak delta i kamper/turneringer i lokalmiljøet (bokommune, nabokommune, med inntil 1 times reise én vei).

Lillegutt/-jente   11-12 år 
Disse klassene bør i all hovedsak delta i kamper/turneringer innen kretsen og nabokretsene. Som et høydepunkt i sesongen kan laget delta på én turnering innenfor landets grenser.

Deltakelse i utlandet anbefales ikke for disse klassene.

 

GODKJENNING AV DELTAKELSE I UTLANDET

Når det gjelder turneringer i Norge eller Norden, får NFF tilsendt deltakerlister fra en del av arrangørene og godkjenner disse direkte med arrangøren.

Skal man delta på cuper eller turneringer utenfor Norden, må man søke kretsen om godkjenning. Lag en enkel søknad om lag, alderstrinn og aktuell turnering!