FAIR-PLAY ANSVARLIG

Kontaktinfo Fair-play-ansvarlig: Klikk her

Rollebeskrivelse

Fair Play ansvarlig i Vestbyen fotball har hovedansvaret for å implementere klubbens Fair Play verdier. 

Klubbens styre oppnevner en integrerings og Fair play-ansvarlig som kan, men ikke må, være et styremedlem som er ansvarlig for å koordinere Fair Play tiltakene i klubben og bruke Fair Play programmet som en veileder. Vedkommende har også det overordnete ansvaret for integrering i klubben.

 

Overordnete ansvarsområder:

 • Implementere klubbens fair play strategi ut i praksis.
 • Bindeledd mellom styret og lagene i klubb.
 • Kommunikasjon med daglig leder om krav og føringer fra krets og forbund.
 • Samarbeid med andre klubber i kretsen (delta på fellesmøter).
 • Ansvar for integrering av spillere og foreldre med fremmedkulturell bakgrunn i klubben.

 

Praktiske ansvarsområder:

 • Synliggjøre Fair play i klubbens sportsplan, håndbok og verdidokumenter.
 • Påse at anlegget har et Fair play-preg.
 • Bestille Fair play-effekter.
 • Bistå ved Fair play-kvelder i klubb for spillere/foreldre/trenere.
 • Holdningskontrakter i klubben, for spillere, trenere, lagledere og lag.
 • Bistå lagledere og trenere ved konkrete episoder.
 • Sørge for at rutiner for kampavvikling overholdes i alle klubbens kamper.
 • Ansvar for veiledning og hjelp med søknader om stønad til spillere og foreldre som trenger hjelp til dette.
 • Kontakt med mottaksskole på Ila skole for kontinuerlig arbeid med integrering av spillere med fremmedkulturell bakgrunn.

 

Videreutvikling av rollen

Den ansvarlige skal dokumentere skriftlig, og lagre for videre bruk, det arbeidet som blir gjort slik at når rollen overtas av en annen person så skal vedkommende kunne tre rett inn i rollen og fortsette det arbeidet som allerede er gjennomført.