TRENERVERKTØY UNGDOMSFOTBALLEN 13-19 år

I sportsplanen vår har vi utviklet et trenerverktøy for lag i barnefotballen.
Inndeling for strategier er delt inn i 13-15 år og 16-19 år.
Du finner hele her: TRENERVERKTØY UNGDOMSFOTBALLEN.

Se dessuten Fotballforbundets spilleregler og retningslinjer for ungdomsfotball 13-19 år: NFF

-----

Her ligger FAIRPLAYKONTRAKT

-----

VIKTIG INFO VEDRØRENDE OVERGANGER

Alle overganger på spillere fra 12 år skal gjøres elektronisk i FIKS. I den elektroniske løsningen «behandler» klubben alle overganger/forespørsler i FIKS. Dette gjelder alle overganger både til og fra klubben.
 

Merk at overgangsvindu er stengt 10 sept - 31 des 2018.
 

Ved overgang til klubben 

Ved overgang til klubben skal samtykkeskjema fylles ut av spiller (og ev. foresatt).

Link til skjema: https://www.fotball.no/globalassets/overgang/samtykkeskjema-elektronisk-overgang.pdf

  • Viktig at alle felt er korrekt utfyllt.
  • Vestbyen Fotballs registreringsnummer 16010111

Skjema scannes inn som pdf og sendes til vestbyen(@)vestbyen.no eller medlem(@)vestbyen.no 

Kopi av godkjent overgang blir sendt til lagleder med dato for spilletillatelse.

Det er viktig å informere tidligere klubb med en gang man får en spiller på prøvespill/ønsker overgang.

  

Ved overgang fra klubben

Mottakende klubb ordner med samtykkeskjema

Mer info om overganger finnes her: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/

For mer informasjon, ta kontakt med klubbens overgangsansvarlige