STYRET I VESTBYEN FOTBALL

Hilde Hoemsnes Aarhaug 
Styreleder
hhoems@online.no

Frode Heldal
Sekretær
frodehel@gmail.com

Torill Sagfjæra
Kasserer 
kasserer@vestbyen.no

Veronica Simonsen
Rekrutteringsansvarlig
simonsenv@gmail.com

Ingebjørg Tiller Øvrum
Inkludering og integreringsansvarlig 
ingebjorg@dax.no

Ørjan Marken
Leder for barnefotballen
orma276@gmail.com

Morten Gulliksen
Leder for ungdomsfotballen
morten.gulliksen@tbrt.no

Børge Nilsen
Markeds- og arrangementsansvarlig 
borgenilsen@me.com

Grethe Sagfjæra Josten
Varamedlem
grethe.sagfjaera.josten@brp.com