SPORTSLIG LEDELSE

Sportslig Leder Barnefotball (Miniserieansvarlig):
Navn: Ørjan Bye Marken
Mail: orma276@gmail.com
Mobil:  92201001

Sportslig Leder Ungdomsfotball:
Navn: Morten Gulliksen
Mail: morten.gulliksen@gmail.com 
Mobil: 95263580

   

       

Sportslig utvalg:

Ørjan Bye Marken
Morten Gulliksen
Markus Fjærli Hjetland
Lars Petter Gjellan
Martin Hokstad


-> TILBAKE TIL OVERSIKT