STYRET I VESTBYEN

Tor Owe Sandkjernan           

Styreleder

torowesan@gmail.com

Hilde Homesnes Aarhaug

Sekretær

hhoems@online.no

Torill Sagfjæra 

Kasserer

kasserer@vestbyen.no

Julie Nesheim

Dugnads og aktivitetsansvarlig

nesheim76@hotmail.com

Grethe Sagfjæra Josten 

Vara

grethe.sagfjaera.josten@brp.com

Aleksander Waagenes

Integrerings- og inkluderingsansvarlig

inkludering(@)vestbyen.no

Ørjan Bye Marken

Barnefotballansvarlig

orma276@gmail.com

Børge Nilsen

Sponsor- og arrangementsansvarlig

borgenilsen@me.com

Morten Gulliksen

Ungdomsfotballansvarlig

morten.gulliksen@gmail.com